9. مسئولیت مدیر روابط چیست؟

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
9. مسئولیت مدیر روابط چیست؟
پس از معرفی شدن به شرکت دومان و سپری کردن دوره آشنایی و آمادگی، شما یک مدیر روابط خواهید داشت. وظیفة این شخص راهنمایی شما در فرآیندهای جذب سرمایه، معرفی به افراد و روابط مورد نظر خود و آوردن محصولات و ایده های مبتکرانه برای پیشرفت بیشتر شرکت شما است.
با ما در ارتباط باشید
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام