8. آیا فرضیه بازی یک نقشه راه است؟ و با منطق ما را به مقصد هدایت می کند؟

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
8. آیا فرضیه بازی یک نقشه راه است؟ و با منطق ما را به مقصد هدایت می کند؟
فرضیه بازی نظری دربارة اهداف منطقی ندارد. فقط وسیله ای است برای رسیدن به اهداف شما. در فرضیه بازی شما کمتر با احساسات خود تصمیم می گیرید و با یک بینش شفاف تر به تصمیمات استراتژیک خود می رسید.
با ما در ارتباط باشید
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام