4. BAAZ چیست؟

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
4. BAAZ چیست؟
BAAZ، یک دوره آموزشی کوتاه مدت است که برای آمادگی و ورود شما به دوره های بعدی MBA - 44 طراحی شده است. شما اگر نیاز به سرمایه، شرکت در رقابت های کارآفرینی، معرفی به افراد و یا شرکت های بزرگتر و از همه مهم تر 3in دارید، حتما باید گواهی شرکت و پایان دورۀ BAAZ را داشته باشید.
با ما در ارتباط باشید
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام