3. چه کسی می تواند یک کاندیدای نمونه برای MBA - 44 باشد؟

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
3. چه کسی می تواند یک کاندیدای نمونه برای MBA - 44 باشد؟
MBA - 44 یک اکوسیستم اقتصادی است. که به صورت هوشمند اطلاعات بدست آمده را آنالیز می کند و درصد امکان پذیری را افزایش می دهد. MBA - 44 برای نسل جوان طراحی شده است؛ در عین حال هر قشر از جامعه می تواند فوائد خود را در آن پیدا کند. دسته بندی اعضاء و دانستن نیازهای هر مخاطب دستورالعمل کاری تیم های پشتیبانی و تکامل تکنولوژی شرکت دومان می باشد.
با ما در ارتباط باشید
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام