2. آیا شرکت دومان متمرکز بر یک صنعت خاص است؟

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
2. آیا شرکت دومان متمرکز بر یک صنعت خاص است؟
خیر، فضای کار و فرصت های اشتغال زایی در ایران نامحدود است. پروتکل کاری شرکت دومان بسیار کلی و فراگیر است و در هر صنعت و حرفه با استعدادی قابل پیاده سازی است.
 
با ما در ارتباط باشید
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام