مستقر در مرکز رشد کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال آمل

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
مستقر در مرکز رشد کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال آمل

 

دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی شمال آمل، در سال 1375 تاسیس شد.

مرکز رشد کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال، در سال 1396 با هدف ارتقاء فرهنگ کارآفرینی، فعالیت خود را آغاز

کرده است.

 International Entrepreneurship Center
 Shomal Olympic Hotel
  Shomal Olympic Hotel
  Shomal Olympic Hotel
  Shomal Olympic Hotel
 Pool & Recreation  Area
 Pool & Recreation  Area
 Pool & Recreation  Area
شرکت سازنده