پرسش های متداول

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
Venture Capitals شرکت های مالی هستند و طبق قوانین بانکی و سرمایه گذاری مقرر می شوند. آنها با آوردن سرمایه های کلان، ارتباطات و مدیریت سهمی در یک شرکت نوپا و یا در حال توسعه دریافت می کنند. شرکت های Venture Catalyst شرکت های نوپا و یا در حال توسعه را آماده پذیرش توسط یک Venture Capital می کنند. درضمن، آنها دسترسی به سرمایه گذاران خصوصی و ارتباطات و مدیریت هم دارند و می توان آنها را به عنوان یک پل و سکوی پرش بسوی فاز بعدی پیشرفت شرکت خود تصور کنید.
خیر، فضای کار و فرصت های اشتغال زایی در ایران نامحدود است. پروتکل کاری شرکت دومان بسیار کلی و فراگیر است و در هر صنعت و حرفه با استعدادی قابل پیاده سازی است.
 
MBA - 44 یک اکوسیستم اقتصادی است. که به صورت هوشمند اطلاعات بدست آمده را آنالیز می کند و درصد امکان پذیری را افزایش می دهد. MBA - 44 برای نسل جوان طراحی شده است؛ در عین حال هر قشر از جامعه می تواند فوائد خود را در آن پیدا کند. دسته بندی اعضاء و دانستن نیازهای هر مخاطب دستورالعمل کاری تیم های پشتیبانی و تکامل تکنولوژی شرکت دومان می باشد.
BAAZ، یک دوره آموزشی کوتاه مدت است که برای آمادگی و ورود شما به دوره های بعدی MBA - 44 طراحی شده است. شما اگر نیاز به سرمایه، شرکت در رقابت های کارآفرینی، معرفی به افراد و یا شرکت های بزرگتر و از همه مهم تر 3in دارید، حتما باید گواهی شرکت و پایان دورۀ BAAZ را داشته باشید.
ما بر این باوریم که هرگاه ایده، تخصص و سرمایه همگام شوند، فرصت ایجاد یک شرکت پدید می آید. نقش ما به هم رساندن این سه عنصر و تأثیر در مدیریت و پرورش اینگونه شرکت های نوپا می باشد.
بله، به صورت محدود. شرکت دومان مکانیزم قرض الحسنه را برای سرمایه گذاری در شرکتها انتخاب کرده است. هرگونه سرمایه گذاری اعم از رقابت های کارآفرینی و یا سرمایه گذاری خصوصی از طریق صندوق های قرض الحسنه شکل می گیرد. وام های دوساله بدون بهره و قابل تبدیل به سهام در شرکت های متقاضی.
 
اگر شرکت های متقاضی در طول آماده سازی خود از پروتکل MBA - 44 پیروی کرده باشند و دوره BAAZ را هم طی کرده باشند، شرکت دومان 100% سرمایه های جمع شده و اعطاء شده را ضمانت می کند. شبکه سرمایه گذاران شرکت دومان نقشی حیاتی در موفقیت اهداف ما دارند.
فرضیه بازی نظری دربارة اهداف منطقی ندارد. فقط وسیله ای است برای رسیدن به اهداف شما. در فرضیه بازی شما کمتر با احساسات خود تصمیم می گیرید و با یک بینش شفاف تر به تصمیمات استراتژیک خود می رسید.
پس از معرفی شدن به شرکت دومان و سپری کردن دوره آشنایی و آمادگی، شما یک مدیر روابط خواهید داشت. وظیفة این شخص راهنمایی شما در فرآیندهای جذب سرمایه، معرفی به افراد و روابط مورد نظر خود و آوردن محصولات و ایده های مبتکرانه برای پیشرفت بیشتر شرکت شما است.
خیر، شرکت دومان یک شرکت اشتغال زایی است.
شرکت سازنده