واژه نامه

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
واژه نامه

 
 
سهام پویا
 
70% شرکتهای نوپا در سال اول با شکست روبرو می شوند. دلیل اصلی این امر، اختلاف نظر بین مؤسسان و سهام داران در مورد تقسیم سهام پس از تأسیس شرکت است. در حالیکه شفاف سازی و منطق، پایه و اساس سهام پویا میباشد و فضای کمتری برای اختلاف نظر باقی می گذارد.
بصورت سنتی، شرکتهای دونفره 50/50 و سه نفره با یک سوم سهام برای هر شریک آغاز به کار میکنند؛ اما در سهام پویا همه با صفر% شروع می کنند و متناسب با دستاوردها و تعهدات خود سهام دریافت میکنند.


 
3in
 
گردهمایی ایده، تخصص و سرمایه ضرورت تشکیل یک شرکت و پیدایش یک فرصت برای موفقیت است. در محیطی مجازی و یا توسط مدیر روابط، ما سعی در معرفی و آشنایی این سه عنصر با همدیگر را داریم تا اولین قدم بسوی رسیدن به اهدافمان برداشته شود.
 
BAAZ
 
قوانین نانوشتۀ راهکردهای اقتصاد را در تجربۀ دیگران جستجو کنید. ماژول های BAAZ ، قدمهای ضروری و منطقی را در شفاف سازی افکار و اعمال شما برمیدارند. این ماژول ها میانبری به سوی اهداف شماست.

 
EC
 
رقابتهای کارآفرینی که در شهریور هر سال برگزار میشود؛ سرمایۀ پایه برای یک گروه در 3in و یا یک شرکت نوپا تأمین میکند. در سال اول این سرمایه به یک برنده اعطا میشود و در سال دوم 10 شرکت می توانند برندۀ این رقابت باشند.

 
IDEA EXIM         
واردات و صادرات ایده !
هر تجارت و شرکت موفقی با یک تخیل و یک ایده به حرکت درمی آید. پیدایش ایده ای نو و یا تنظیم دقیق تر ایدۀ شما در IDEA EXIM اتفاق می افتد.
 
    JV
 
Joint Venture) JV)، همکاری دو شرکت در یک پروژه بدون داشتن مالکیت سهام در شرکت یکدیگر است.
Joint Venture با شرکتهای داخلی و خارجی، میتواند اصولی ترین روش همکاری بین دو شرکت و سریعترین متد پیشرفت در تصاحب بازار و سودآفرینی باشد.
 
Portfolio     
 
Portfolio شرکت دومان سبد شرکتهای تأسیس شده توسط Duman VC و یا شرکتهای نوپا و در حال توسعه ای هستند که Duman VC سهمی در مالکیت آنها دارد. Duman VC با تزریق سرمایه، رابطه های مفید و ترفندهای مدیریتی، ارزشی بارز برای شرکتهای Portfolio خود ایجاد می کند.
 
RM
 
پس از عضویت و طی مراحل آموزش BAAZ (فاز نقره ای)، شما یک مدیر روابط خواهید داشت. نقش مدیران روابط، راهنمایی شما و فراهم سازی سه عنصر: سرمایه، رابطه و مدیریت است. مدیران روابط یار دوازدهم تیم شما هستند و با خدمات خود جایگاه ارزشمندی در ارتقاء موقعیت شما خواهند داشت.
 
 
T-Melli
زمانیکه اکوسیستم تجاری MBA - 44 شکل گیرد، شما می توانید محصولات خود را به دیگر اعضاء MBA - 44 ارائه دهید و همچنین مشتری آنها شوید.  T-Melliیک پلتفرم B to B است که نقش مهیا کردن تدارکات و نیازهای اعضای خود را بر عهده دارد.

 
شرکت سازنده