منافع ـ سرمایه های فردا

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
منافع ـ سرمایه های فردا


در ابتدا، اعضاء به هفت دسته ایده پرداز، متخصص، سرمایه گذار، شرکت نوپا، شرکت در حال توسعه، کارمند و کارآموز تقسیم میشوند.

 
منافع هر یک از این گروهها
 
۱: ایده پرداز

 - تعلیمات، پرورش و ذهنیت حرفه ای به منظور طی مسیر ایده تا سودآفرینی(BAAZ)
- آشنایی با متخصصان و سرمایه گذاران و تشکیل یک شرکت(3in)
- مشاوره نا محدود با هیئت علمی/ تجاری دومان برای تایید و یا اصلاح یک ایده
- تقسیم
سهام پویا

۲: متخصص

 - قرار گرفتن در معرض امکانات و احتمالات بیشتر برای مشارکت و یا استخدام در یک شرکت
- مطابقت تخصص های آکادمیک و تجربی با موقعیت های مطلوب


۳: سرمایه گذار

 - سرمایه گذاری در شرکت ها و یا فرصت هایی که از فیلترهای آموزشی و مدیریتی دومان عبور کرده اند و ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رسانند
- درخدمت داشتن یک مدیر روابط برای به روز بودن و اطلاع داشتن از موقعیت ها و فرصت ها
- ریسک کمتر و شفافیت با روش تقسیم سهام پویا
- شما می توانید با یک میلیون تومان سرمایه در صندق قرض الحسنه تا یک میلیون دلار در یک پروژه ملی، به جمع سرمایه گذاران شرکت دومان بپیوندید


۴: شرکت نوپا

 - بهره مندی از امکانات و فرصتهای سرمایه، یافتن مشتری، یافتن کارمند یا کارآموز و آموزش های مدیریتی
- شرکت در رقابت های کارآفرینی متناسب برای جلب تجربه و یا جذب سرمایه.
- معرفی و آشنایی با متخصصان و ایده پردازان در صنایع مختلف برای بهینه سازی وضعیت شرکت خود.
- دسترسی به احتمالات کندوبیشن
- روابط مدیریتی شامل بازاریابی، معرفی محصول، طراحی روش های کاربردی از طریق مدیر روابط
- تقسیم سهام پویا


۵: شرکت در حال توسعه

 - در خدمت گرفتن یک مدیر روابط
- قرار گرفتن درT-Melliبرای ارائه خدمات و محصولات خود
- آشنایی و JVبا شرکت های خارج از کشور برای ورود به بازار ایران یا صادرات محصول و خدمات شما به خارج از کشور
- کسب آمادگی برای جلب سرمایه کلان و یا فایننس پروژه
- آماده شدن برای احتمال ورود به بازار فرا بورس
- دریافت مشاوره به منظور اتخاذ راهکارهای شفاف سازی، فرهنگ سازی، مالیاتی، راهبردهای خروجی مانند: ادغام و یا فروش


۶: کارمند

- قرارگرفتن در پایگاه داده افراد آماده اشتغال برای شرکتهای شکل یافته در داخل و خارج از کشور
- برنامه های آماده سازی و بهینه سازی فکری، عملی و انگیزه ای برای موفقیت بیشتر در مصاحبه های شغلی
- مشاوره برای آماده سازی یک رزومه حرفه ای


۷: کارآموز

- آشنایی با محیط اجرایی یک شرکت و اندوختن تجربه
- پیدا کردن شانس برای رونما کردن استعداد ها و ظرفیت های خود
- پیدایش رابطه مرید و مرشد و تاثیر آن در زیرساخت ذهنی
- آشنایی با روش های منطقی و صحیح در ابتدای زندگی حرفه ای یک جوان 

 
با ما در ارتباط باشید
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام