خلاصه ـ MBA 44

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
خلاصه ـ MBA 44


ما بر این باوریم که هرگاه ایده، تخصص و سرمایه همگام شوند؛ فرصت شکل گیری یک شرکت و اشتغالزایی فراهم است.

هدف MBA- 44، گردهم آیی ایده پردازان، متخصصان، سرمایه گذاران، شرکت های نوپا، شرکت های در حال توسعه، کارمندان و کارآموزان در یک فضای حقیقی و مجازی می باشد. که شاخص کاربردی آن تعامل (Interaction) نمی باشد بلکه معامله (Transaction) خواهد بود.

بدیهی ست تشکیل یک شرکت آغاز ماجراست؛ و صدها راهکرد مدیریتی و رابطه ای برای موفقیت یک شرکت لازم است.
MBA- 44 بصورتی طراحی شده است که شما با عضویت در این اکوسیستم با راهکردها و احتمالات زیادی روبرو خواهید شد؛ که بر حسب نیات و توقعات خود می توانید از منافع این ساختار بهره مند شوید.

MBA- 44، از نظر ساختاری یک بازی است و بعنوان پرچمدار محصولات شرکت دومان به بازار عرضه خواهد شد.

MBA- 44، که با قوائد یک اقتصاد طراحی شده (Planned Economy) سازگار می باشد و از استراتژی های فرضیه بازی
(Game Theory) نشات گرفته است، بستر پیدایش اکوسیستم اقتصادی برای کاربران خود را فراهم می سازد.