خلاصه ـ سرمایه گذاران امروز

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
خلاصه ـ سرمایه گذاران امروز


اخیرا˝ یک استاد دانشگاه MIT، به نام Cesar A. Hidalgo ، درکتابی با عنوان "چرا اطلاعات رشد می‌کند؛ تکامل نظم از اتم تا اقتصاد"، این بحث را مطرح کرده است که رشد و توسعه، نتیجه در دسترس قرار دادن اطلاعات برای عموم است. درجوامعی که مردم به یکدیگر اعتماد دارند، اطلاعات را با هم به اشتراک گذاشته و شبکه بوجود می آورند. در نتیجه این امر، جامعه رشد
می کند. Cesar A. Hidalgo ، اطلاعات را درمواد خام نمی داند; بلکه در کشف نظم‌ها و سیستم‌ها می داند. وقتی اطلاعات مربوط به نظم‌ها و سیستم‌ها در یک جامعه رشد کند، مردم رشد می‌کنند و اقتصاد پیشرفت می کند!

اگرانسان‌ها، حس سهیم شدن را نداشته باشند و با هم نظم و سیستم بوجود نیاورند، مجموعه‌ای که درآن زندگی می‌کنند، رشد نخواهد کرد.

ما در شرکت دومان، زیرساخت های لازم را می سازیم، با این هدف که اقشار مختلف ایرانیان خارج از کشورکه در پی یک کانال به روز و حرفه ای برای تجارت در ایران هستند، بتوانند فعالیتهای اقتصادی خود را با جوانان ایران گسترش دهند.

شما می توانید با کمکهای کوچک مالی و غیر مالی (ارائه نظر در موارد مورد تمایل و تخصص خود و یا معرفی کاندیداها و ایده های ارزشمند) درشکل گیری سریعتر یک اکوسیستم اقتصادی در ایران تاثیر بسزایی داشته باشید.

  Alibaba و Hyperloop Technology شرکت های موفقی هستند که از طریق دوست، خانواده و یا Crowdfunding سرمایه پایه خود را جذب کردند و اکنون در آستانه تغییر تفکر در Commerce و Transportation هستند. می توان هزاران مثال مشابه را ذکر نمود که چگونه یک ایده و حتی تخیل می تواند در یک صنعت مادر تاثیرگذار باشد. باید توجه داشت که پرورش و اجرایی شدن این تفکرات، نیازمند مهیا بودن زیرساخت های همه جانبه است. دومان با مستند سازی پله پله فعالیتهای خود از آغاز تا هدف ، محتوای آموزشی "چگونگی آغاز یک شرکت نوپا و موفقیت آن" را بصورت Case Study برای مخاطبین خود تهیه و آموزش خواهد داد. این فرآیند نوین، نیازمند مشارکت فراگیر ایرانیان داخل و خارج از کشور است. و در کنار آن، یک سیستم پیشرفته مدیریتی و استفاده از اطلاعات به دست آمده. 
با ما در ارتباط باشید
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
* متن پیام