خلأ های اقتصادی در ایران

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(1)
(0)
خلأ های اقتصادی در ایران

 
روند مرسوم در یک اقتصاد دولتی، به منظور توسعه و یا حل یک بحران، این است که سرمایۀ مورد نظر در بودجه سال آینده لحاظ می شود و با لابی گری های مقطعی در مجلس، نمایندگان تصمیم به تصویب بودجه های مورد نظر اینگونه پروژه ها می گیرند. اگر بودجه موجود بود پروژه به ثمر می رسد؛ وگرنه پروژه یا فراموش و یا به سال بعد موکول می شود.

این در حالیست که در کشور های توسعه یافته، به منظور رفع یک معضل اقتصادی، برای آن یک بازار ایجاد می کنند. برای مثال در موارد آلاینده ها و آلودگی هوا، بازارهای CO2 و مصوبات بین المللی برای اجرایی ساختن تعهدات، و در مورد دغدغۀ وام های مسکن سال 2008، بازار 
(TARP (Trouble Asset Relief Program بوجود آمد؛ که در آن دولت آمریکا دارایی های آلوده بانکها را خریداری کرد و مدتی بعد آنها را در بازار آزاد فروخت. بدین ترتیب دولت پولش را پس گرفت و سیستم بانکی نجات پیدا کرد.
 


                                  گردش سرمایه
 

شرکت سازنده