Duman Venture Catalyst

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
معرفی شرکت
دومان یک استارتاپ است با محور ایجاد اشتغال در صنعت استارتاپها. پروتکل کاری شرکت دومان بسیار کلی و فراگیر بوده، در هر حرفه و صنعت قابلیت پیاده سازی دارد. Duman VC بزرگترین کمبودها در اقتصاد ایران را هدف قرار داده و با برطرف ساختن آنها زمینه های اشتغالزایی، چرخش سرمایه، فرهنگسازی و ترویج خصوصی سازی در ایران را فراهم می آورد.
بیشتر بخوانید.
چشم انداز ها
با توجه به اهمیت رونق این نوع کسب و کار و با توجه به استقبال کاربران و غعالان در این عرصه و اهمیت جهانی شدن کسب و کار مدیران کشور سعی بر این داشتند به گونه ای رسمیت بیشتری به این دسته از کسب و کارها ببخشند و در کنار آن باعث ایجاد امنیت بیشتری در فضای کسب و کار الکترونیک کشور شوند.
بیشتر بخوانید.
ما چه می کنیم ؟
به فروشگاه های برندهای برتر مراجعه کردیم، خدماتشان را با فروشگاه های سنتی مقایسه کردیم و دیدم خدماتشان با فروشگاه های سنتی تفاوت زیادی دارد شناختی که نسبت بازار مبل پیدا کرده بودم به این نتیجه رسیدم که نمایشگاه مجازی مبلمان راه اندازی کنیم و تجربیاتمان را با دیگران تقسیم کنیم.
بیشتر بخوانید.
سرمایه
سرمایه گذاران امروز
سرمایه گذاران امروز
ایران به سوی خصوصی سازی می رود، و این امری اجتناب ناپذیر است. درست است که پروژه های ملی و کلان در دست نهادهای دولتی هستند؛ ولی برای پیدایش یک اقتصاد پایدار، اقتصاد باید از پایین به بالا شکل بگیرد.
اقتصاد محلی است: (Economy is Local) و همه با هم با سرمایه هایی خرد میتوانیم سهمی در
راه اندازی و بهره وری صدها شرکت نوپا داشته باشیم.
سرمایه های فردا
سرمایه های فردا
اتکا به دولت برای اشتغالزایی یک باور نادرست است. هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا قادر به ایجاد یک مدل موفق در این مورد نبوده است. امروزه با به کارگیری روشهای مبتکرانه، سرمایه اولویت اول برای آغاز یک شرکت نیست؛ بلکه یک ایده موفق، استمرار و پشتکار شما ضرورت ایجاد یک شرکت موفق است.
گردهم آیی ها
گردهم آیی اعضای دومان، ابتدا در شهرهای تهران و آمل برگزار می شود.
بیشتر بدانید
تجربیات موفق
شاخص موفقیت هر ایده مبتکرانه، رضایت و نظر مثبت اعضای آن گروه می باشد.
بیشتر بدانید
پرسش های متداول
با هدف شفاف سازی بیشتر، ده مورد از پرسش های احتمالی شما به همراه پاسخ آن.
بیشتر بدانید
نظریه بازی
3 نفر از 12 برندۀ اخیر نوبل اقتصاد، از نظریه بازی در فرضیه ها و مدلهای خود بهره برده اند.
بیشتر بدانید
مستقر در مرکز رشد کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال آمل بعدیقبلی
 International Entrepreneurship Center   IEC Shomal Olympic Hotel  Shomal Olympic Hotel Shomal Olympic Hotel  Shomal Olympic Hotel Shomal Olympic Hotel  Shomal Olympic Hotel Shomal Olympic Hotel  Shomal Olympic Hotel Pool & Recreation Area  Pool & Recreation Area Pool & Recreation Area  Pool & Recreation Area Pool & Recreation Area  Pool & Recreation Area
شرکت سازنده